WWF logotypeSEI logotype

KLIMAT

KALKYLATORN

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet

Men redan idag behöver vi göra stora förändringar mot mer hållbara livsstilar.
Hur lever du? Och vad kan du ändra?

Testet tar cirka 10 minuter

Klimatkalkylatorn ställer frågor om din livsstil inom fyra olika områden: Boende, Livsmedel, Transporter och Övriga varor och tjänster och beräknar din årliga klimatpåverkan.

Se användarnas utsläpp på kartan nedan