Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet.
Men redan idag behöver vi göra stora förändringar mot mer hållbara livsstilar. Hur lever du? Och vad kan du ändra?